Bombi Bitt  

Svensk Ridponny se

Charlie, generation 14 (RWM)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Bombi Bitt's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Bombi Bitt stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.