1910gb40 - Gwibedog Tyr Abbot Girl

Information

Gwibedog Tyr Abbot Girl-familjen är en onumrerad och inofficiell stofamilj som börjar med stoet Gwibedog Tyr Abbot Girl.

1910gb40 - Gwibedog Tyr Abbot Girl är en del av Welshponnyns stostammar. Det finns inga officiella stofamiljer inom welshrasen som jag känner till. Därför har jag numrerat många av stostammarna här i katalogen.

----*----
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen 1910gb40 - Gwibedog Tyr Abbot Girl är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

Gw. Abbot Girl

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. Beroende av hur många det finns kan det vara ett urval av toppnoteringarna som visas.

Finns inga registrerade i Hästkatalogen. Än.