Slåaröds-familjen (40)

Information

Slåaröds-familjen kommer från den namnkunniga uppfödarfamiljen Pohl i Släaröd, Röstånga, Svalöv i Skåne. Stammodern var det svenskfödda stoet Judith som först sålts som remont men kasserades på grund av en kotskada och hamnade på Släaröd.

Familjen var åtminstone fram till 1975 den bästa stofamiljen ur prestationssynpunkt enligt "Våra stofamiljer" av Stig Facht.

Hästar ur Slåarödsfamiljen har av tradition sedan ungefär 1930-talet döpts till blomnamn.

Slåaröds-familjen (40) är en del av De svenska officiella stofamiljerna inom SWB. De svenska officiella stofamiljerna är idag numrerade 1-73 samt flyingefamiljerna F.1-F.6. Alla utom en familj, nr 7 Österlia-familjen, verkar finnas aktiva än idag.

De första familjerna fick sina nummer 1974-75 när Major Stig Facht hade uppgiften att se över och sammanställa stofamiljerna inom det svenska varmblodet och deras framgångar på tävlingsbanorna. Sedan andra världskriget hade varmblodsaveln då haft ganska liten tillförsel av utlänska ston, så det var en ganska konsoliderad varmblodsavel att utreda. 1975 gav han ut boken "Våra Stofamiljer" som omfattade familjerna 1-45 och de sex Flyinge-familjerna. Han sorterade in övriga familjer han undersökt i en A- och B-lista med linjer som skulle kunna komma i fråga för numrering vid ett senare tillfälle, respektive sådana som inte befanns hålla måttet.

Fachts numrerade stofamiljer har sedan utökats. 1976 numrerade Facht själv fem familjer från sin A-lista. Senare har fler tillkommit, både familjer från hans A-lista, men även andra linjer har fått nummer. Under 80-talet numrerades 5 familjer av den tidigare Flyingechefen och premieringsförrättaren Major Olle Kjellander (varav två kom från A-listan) och 2007 blev ytterligare 18 familjer numrerade av Gunnar Henriksson (sex från A-listan).

----*----
 • Grundsto:
    Judith f.1898 e.Jesuit
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: 614 st
 • Antal hingstar/valackar: 240 st
 • Antal ston: 374 st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen: Judith f.1898
 • Yngsta medlemmen i katalogen: Hilton TJ f.2019
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
    Rote Boldt f.1962 e.Humboldt u.Nejlika
    (118 st avkommor)
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
    Calla f.1966 e.Chick u.Magnolia
    (16 st avkommor)
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen Slåaröds-familjen (40) är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

40

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. Beroende av hur många det finns kan det vara ett urval av toppnoteringarna som visas.

Hoppning (Klassisk ridsport)

Fälttävlan (Klassisk ridsport)

Dressyr (Klassisk ridsport)

Sportkörning (Körning)

Utmärkelser