Calnalla-familjen (F.3)

Information

F.3 står för Flyingefamilj 3, och kallas även Calnalla-familjen efter det hannoveranska stoet Calnalla som grundade stofamiljen. Hon importerades till Flyinge 1924 och var mycket välstammat.

Från början gav familjen nästan undantagslöst goda dressyrhästar, men med tiden har den lämnat flertalet goda hopphästar.

Calnalla-familjen (F.3) är en del av De svenska officiella stofamiljerna inom SWB. De svenska officiella stofamiljerna är idag numrerade 1-73 samt flyingefamiljerna F.1-F.6. Alla utom en familj, nr 7 Österlia-familjen, verkar finnas aktiva än idag.

De första familjerna fick sina nummer 1974-75 när Major Stig Facht hade uppgiften att se över och sammanställa stofamiljerna inom det svenska varmblodet och deras framgångar på tävlingsbanorna. Sedan andra världskriget hade varmblodsaveln då haft ganska liten tillförsel av utlänska ston, så det var en ganska konsoliderad varmblodsavel att utreda. 1975 gav han ut boken "Våra Stofamiljer" som omfattade familjerna 1-45 och de sex Flyinge-familjerna. Han sorterade in övriga familjer han undersökt i en A- och B-lista med linjer som skulle kunna komma i fråga för numrering vid ett senare tillfälle, respektive sådana som inte befanns hålla måttet.

Fachts numrerade stofamiljer har sedan utökats. 1976 numrerade Facht själv fem familjer från sin A-lista. Senare har fler tillkommit, både familjer från hans A-lista, men även andra linjer har fått nummer. Under 80-talet numrerades 5 familjer av den tidigare Flyingechefen och premieringsförrättaren Major Olle Kjellander (varav två kom från A-listan) och 2007 blev ytterligare 18 familjer numrerade av Gunnar Henriksson (sex från A-listan).

----*----
 • Grundsto:
    Calnalla f.1919 e.Camoëns u.Amakosa
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: 321 st
 • Antal hingstar/valackar: 109 st
 • Antal ston: 212 st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen: Calnalla f.1919
 • Yngsta medlemmen i katalogen: Cazoo f.2017
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
    Kaliber f.1974 e.Utrillo u.Calnalla II
    (357 st avkommor)
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
    Carinette f.1983 e.Herkules u.Catja II
    (14 st avkommor)
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen Calnalla-familjen (F.3) är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

F.3

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. Beroende av hur många det finns kan det vara ett urval av toppnoteringarna som visas.

Hoppning (Klassisk ridsport)

Fälttävlan (Klassisk ridsport)

Dressyr (Klassisk ridsport)

Utmärkelser