Information

är en del av .

----*----
 • Grundsto:
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: st
 • Antal hingstar/valackar: 0 st
 • Antal ston: st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen:
 • Yngsta medlemmen i katalogen:
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. Beroende av hur många det finns kan det vara ett urval av toppnoteringarna som visas.

Finns inga registrerade i Hästkatalogen. Än.