1936--01 - Tiksi

Information

1936--01 - Tiksi är en del av Inofficiella Klepper-stostammar.

----*----
 • Grundsto:
    Tiksi e.Prints
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: 32 st
 • Antal hingstar/valackar: 12 st
 • Antal ston: 20 st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen: Tella f.1941
 • Yngsta medlemmen i katalogen: Anakee f.1997
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
    Ampiir f.1971 e.Ahti u.Tiiva
    (4 st avkommor)
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
    Tiiva f.1956 e.Tupper u.Tella
    (4 st avkommor)
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen 1936--01 - Tiksi är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

Tiksi

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. Beroende av hur många det finns kan det vara ett urval av toppnoteringarna som visas.

Finns inga registrerade i Hästkatalogen. Än.