Distal Spots (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Distal Spots är mörka fläckar i ett vitt tecken.