Corn Marks (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Corn Marks är en beteckning på fläckar utan vita hår på konstantskimlar.