Mealy (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på hästar med Pangarré-anlaget, det vill säga att de är ljusare runt mulen, flankerna och under magen, något som är vanligt på flera kallblodsraser.