Tigerskäck (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Gammaldags beteckning på tigrerad häst.