Spetsstjärn (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Gammaldags beteckning på skjuten stjärn.