Hermelinfot (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Gammaldags beteckning på mörka fläckar i kronranden i ett vitt tecken.