International C (Tävlingsklasser - hoppning)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Holländsk hoppklass, motsvarar 135 cm