Baio (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Italiensk beteckning på brun

Mer om Baio

Här är en länk till något relaterat till Baio: Hästkatalogen :: Brun (br)