Corona (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Italiensk beteckning på vit kronrand