International A (Tävlingsklasser - hoppning)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Holländsk hoppklass, motsvarar 150 cm