Baio Oscuro (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Italiensk beteckning på svartbrun/väldigt mörkt brun häst