Dunalino (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Amerikansk beteckning på en rödblack häst med gulanlag. (Palomino + Dun)