Elementary (Tävlingsklasser - dressyr)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelsk dressyklass, motsvarar ungefär LA