Training (Tävlingsklasser - dressyr)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Amerikansk dressyklass, motsvarar ungefär LC