Halvblodshäst (Hästraser)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Se Halvblod