Lanthäst (Hästraser)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

En lanthäst är en häst av lantras, det vill säga den har ett ursprung från ett begränsat geografiskt område och som funnits där så länge att den anpassat sig genetiskt till den lokala miljön.

I Sverige fanns till exemel Klipparen, Färsingehästen, Norrlänska Fjällbygdshästen och Ölandshästen. Gotlandsrusset och den Nordsvenska Brukshästen har utvecklats från de svenska lanthästarna och räknas idag som svenska lantraser även om det korsats in en del utländskt blod i båda raserna.