Klippare (Hästraser)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Klipparen är hästtyp som förr betecknade en lite mindre, livlig och snabb typ av häst. I Sverige var den oftast en lanthäst, det vill säga ganska robust och ungefär som en ponny i storlek.

Begreppet finns även i andra länder, som engelskans Clipper och tyskans Klepper. Den estniska hästen, en kallblodsras, kallas än i dag Klepper och har sitt ursprung i estniska lanthästraser.