Ölandshästen (Hästraser)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Ölandhästen är en utdöd svensk lanthäst med ursprung från Öland. Den finns omskriven redan på 1500-talet, men redan på 1600-talet började dock den svenska staten arbeta för att rasen skulle korsas in med större och kraftigare hästar, något som sedan tog fart på allvar under 1800-talet. Rasen dog dock ut helt först 1925, och den sista ölandshästen ska ha varit ett sto vid namn Lilly på Torslunda Gård i Kåtorp. Ölandhästen var runt 130 cm hög och användes som kör- och ridhäst, i skogen och jordbruket.

Det fanns också en mindre variant av rasen, den öländska Kunghästen, som bara var 70-100cm hög. Denna försvann redan under 1800-talet.

2004 skapades Föreningen Ölandshästen, med mål att försöka återskapa ölandshästen, med den estlänska Kleppern som grundmaterial. Man har dock fått nej från jordbruksverket att kalla den återskapade rasen för Ölandsponny, och istället kallar man den kärvänligt för estnisk buskponny.