Dark bay (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på mörkbrun häst

Mer om Dark bay

Här är en länk till något relaterat till Dark bay: Hästkatalogen :: Mörkbrun (mbr)