Blood bay (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på en brun häst med mycket röd brun färg. Kallas ofta rakt av för Bay.

Mer om Blood bay

Här är en länk till något relaterat till Blood bay: Hästkatalogen :: Brun (br)