Brown (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på mörkbrun häst som används av vissa avelsföreningar. Det råder lite begreppsförvirring mellan olika föreningar vad som faktiskt menas.

Mer om Brown

Här är en länk till något relaterat till Brown: