Seal brown (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på vad som i svenskan kallas svartbrun.

Mer om Seal brown

Här är en länk till något relaterat till Seal brown: Hästkatalogen :: Svartbrun (svbr)