Chestnut (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på fux.

Mer om Chestnut

Här är en länk till något relaterat till Chestnut: Hästkatalogen :: Fux (fx)