Sorrel (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på en fux med röd nyans, framför allt i amerikansk engelska. Den vanligaste fuxfärgen.

Mer om Sorrel

Här är en länk till något relaterat till Sorrel: Hästkatalogen :: Fux (fx)