Blond Chestnut (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på ljusfux.

Mer om Blond Chestnut

Här är en länk till något relaterat till Blond Chestnut: