Dapple Grey (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på en apelkastad avblekbar skimmel.

Mer om Dapple Grey

Här är en länk till något relaterat till Dapple Grey: Hästkatalogen :: Apelkastad (Hästfärger)