Black (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på svart häst

Mer om Black

Här är en länk till något relaterat till Black: