Grullo (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på musblack.

Mer om Grullo

Här är en länk till något relaterat till Grullo: Hästkatalogen :: Musblack (musbl)