Grulla (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på musblack.

Mer om Grulla

Här är en länk till något relaterat till Grulla: