Zebra Dun (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på brunblack.

Mer om Zebra Dun

Här är en länk till något relaterat till Zebra Dun: Länk