Bay Dun (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning på brunblack.

Mer om Bay Dun

Här är en länk till något relaterat till Bay Dun: Länk