Buckskin Dun (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning för en häst som har både blackanlag och gulanlag.