Overo (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig (främst amerikansk) benämning av en skäckfärgad häst med Frame Overo- eller Splashed White-anlag. Ibland kallas även sabinoskäckar för Overo.