Sabinoskäck (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Häst med sabinoanlag. Sabinoanlaget ger stora tecken och ibland vitt som utgår från buken i större eller mindre omfattning. En del raser räknar inte hästar med sabinoanlaget som skäckar.

Mer om Sabinoskäck

Här är en länk till något relaterat till Sabinoskäck: Hästkatalogen :: Locus Sabino (strumpskäck)