Roan (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Engelskspråkig beteckning för konstantskimmel/stickelhårig

Mer om Roan

Här är en länk till något relaterat till Roan: Hästkatalogen :: Konstantskimmel (skm)