Bloody Shoulder (Hästfärger)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Bloody Shoulder, eller blodmärken, är fläckar, eller ansamligar av småfläckar, av grundfärg som inte bleks av på en avblekbar skimmel. Det är ett tecken som under hundrattals år varit högt eftertraktat bland hästfolket i mellanösternområdet. Det finns en legend kring tecknet, och enligt denna är hästar med blodmärke sådana som gudarna märkt ut för sitt exceptionella mod eller förmåga, som ett hederstecken.