Locus (Genanlag)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Locus är en bestämd plats på en dna-kromosom där en viss gen är lagrad. Eftersom kromosomerna existerar i par så finns det två gener för varje locus, en som är ärvd från moder och en som ärvts från fadern.

Mer om Locus

Här är en länk till något relaterat till Locus: Hästkatalogen :: Färglokus