Recessivt anlag (Genanlag)

Hästermer - en förklaring

Beskrivning

Ett recessivt anlag är ett anlag/allel vars egenskap bara framträder om hästen ärvt samma anlag/allel från båda sina föräldrar. Ett exempel är anlaget för produktion av svart pigment, extension. För att en häst ska bli fux, det vill säga inte kunna producera svart pigment, måste hästen ärva en "e"-allel, som inte innehåller information om hur svart pigment producerars, från båda sina föräldrar. Om den ärver en "E"-allel, som innehåller receptet för svart pigment, från minst en av föräldrarna kommer den att kunna producera svart pigment och kan inte bli fux.

Det finns också många genetiska sjukdomar som är recessiva. Om hästen bara får en gen från den ena föräldern som innehåller den sjukliga mutationen så kommer hästen att vara frisk, men blir en bärare av den genetiska sjukdomen. Men skulle den få den sjukliga mutationen från båda föräldrarna kommer den drabbas.