Stadnina Koni Albigowa

Aka: SK Albigowa

Häststuteriet Albigowa grundades av Alfred I Potocki, bror till Józef Mikolaj som drev Antoninys arabstuteri. Albigowa räknades som ett av de bästa privatägda stuterierna innan andra världskriget och fick fram många fina galopphästar. Stuteriet blev statligt efter andra världskriget, och 1966 avveckaldes det och användes istället av ett fruktodlingsinstitut. Sedan 2003 finns åter araber på stuteriet, nu i privat ägo.

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Stadnina Koni Albigowas uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Arabiskt Fullblod-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 20st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 7st

Aktivt på följande platser

Stadnina Koni Albigowas hästar

Dessa hästar finns kopplade till Stadnina Koni Albigowa i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll