Fredriksborgs stutteri

Aka: Det Kongelige Frederiksbogske Stutteri, Fredriksborgs stuteri

Fredriksborgs stuteri var ett kungligt stuteri på norra Själland, i närheten av Fredriksborgs slott under 1562-1871.

Det anlades av Fredrik II 1562. Hans son Kristian IV samlade in bra avelsmaterial från den danska aveln, men använde också importerade hingstar av olika slag ("turkiska, egyptiska, marockanska, engelska, salzburgska, lichtenbergska, schaumburgska och frisiska hingstar") från andra kungliga stuteriet på Själland, exempelvis Esrum, Jægerspris, Antvorskov, Ringsted och Skanderborgs slott.

Hästarna gick i flockar om runt 18 avelsston på lösdrift på inhägnade skogsängar över ett stort område i norra Själland där de fick gå med en utvald hingst varje år. Från början var det blandavel med stora inslag av importerade hingstar utan någon uttalad bestämd princip, men så småningom blev aveln mer målinriktad och under Kristian IV och hans son Kristian V blev aveln av hovets lätta ridhästar och kraftiga körhästar, Fredriksborgaren eller "danska hästen", mycket populär i Europa. Så populär att exporten av goda hästar från stuteriet utarmade avelsmaterialet och inverkade alltmer hämmande på aveln i början av 1800-talet.

Kristian VI lät 1740 bygga Hillerødsholm, ett stuterikomplex med fyra längor ritade av Laurids de Thurah, och centrerade den danska hovliga aveln hit från de små hovstuterierna i trakten, och här bedrevs Fredriksborgaraveln fram till 1839 då man ställde om till att istället vara ett stamstuteri för fullblodshästar.

I mitten av 1800-talet gjordes ett försök att blåsa liv i aveln av danska hästraser, och Hillerødsholm blev hingstdepå. Detta initiativ lades ned 1862. 1871 upphörde stuteriet som statligt stuteri. Det övertogs av Carl Frederik Tietgen, som 1876 sålde det till ett dansk-svenskt aktiebolag, Hillerødsholms stutteri, som lade ned sin verksamhet 1894.

Förutom ridhuset revs samtliga av stuteriets byggnader på Hillerødsholm 1936-37. Ridhuset flyttades till Folehaven och Hørsholms ridklubb.

Administreras av Mia

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Fredriksborgs stutteris uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Fredriksborgare-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 7st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 5st

Engelskt Fullblod-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 1st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 1st

Aktivt på följande platser

Fredriksborgs stutteris hästar

Dessa hästar finns kopplade till Fredriksborgs stutteri i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll