Haupt- und Landgestüt Marbach

Aka: Würtembergisches Stammgestüt Marbach

1491 grundade Graf Eberhard im Bart ett stuteri i Oberfeld i Marbach. Förutom hästar från Hofgestüt Einsiedel i Tübingen hämtade han även hästar från pilgrimsresor i "det heliga landet", eller importerade från Ungern, Böhmen, Transsylvanien, Turkiet och Holstein.

I mitten av 1500-talet flyttades stuteriet till Marbach och man började utvidningen till ett statsstuteri. I slutet av århundradet föddes även upp mulor och man satte upp avelsmål för ridhästarna. Man importerade andalusiska, engelska och berberhingstar.

Det trettioåriga kriget blev ett bakslag, men genom en hqstskatt på 7820 Gulden lyckades man behålla ett bestånd hingstar på stuteriet. Nu köpte man hingstar från Lippe, Friesland, Holstein och Danmark och satsade på jordbrukets hästar, en avelsinriktning som gav starten på Würtembergaren.

1817 blev Marbach Landgestüt des Königreichs Württemberg. Man inlemmade Offenhausen, St. Johann och Güterstein till stuteriet.

1816 kom det första renrasiga arabstoet till Marbach, Murana I. Med henne grundades ett privat arabstuteri i Weil. Men snart blev det fler araber. En av de mest kända var Bairactar, Kung Wilhelm I egen livhäst.

1932 blev arabstuteriet inlemmat i statsstuteriet på grund av den globala ekonomiska krisen.

2005 räddades det ekonomiskt plågade stuteriet genom en återhämtningsplan. För att spara pengar stängdes de flesta av stuteriets 20 hingststationer och ersattes med rådgivningscentra. Man har dessutom fokuserat på turism och sporthästavel.

Administreras av Mia

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Haupt- und Landgestüt Marbachs uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Arabiskt Fullblod-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 15st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 5st

Trakehner-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 5st

Shagya Arab-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 1st

Aktivt på följande platser

Haupt- und Landgestüt Marbachs hästar

Dessa hästar finns kopplade till Haupt- und Landgestüt Marbach i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll