Slawuta

Ägt av Sanguszko-familjen 1791-1917.

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Slawutas uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Arabiskt Fullblod-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 151st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 53st

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 10st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 1st

Konik-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 4st

Shagya Arab-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 1st

Aktivt på följande platser

Slawutas hästar

Dessa hästar finns kopplade till Slawuta i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll