Coed Coch Stud

Enligt traditionen grundades stuteriet 1924 när Margaret Brodrick och John Jones såg några welshston hos Martha Evans efter en jakt och tänkte att de skulle passa bra på Coed Coch för att hålla gräset nedbetat på ägorna. Det har dock funnits welshponnyer på Coed Coch innan dess.

Coed Coch stud upphörde 1978, och alla ponnyer såldes på auktion.

Administreras av Mia

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Coed Coch Studs uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Welsh Mountain (sekt A)-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 54st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 21st

Welshponny (sekt B)-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 22st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 8st

Coed Coch Studs hästar

Dessa hästar finns kopplade till Coed Coch Stud i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll