Crabbet Stud

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Crabbet Studs uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Arabiskt Fullblod-uppfödningar

 • Antal uppfödningar: 125st
 • Varav utmärkande:
  • Hingstar i avel: 49st

Welsh Mountain (sekt A)-uppfödningar

 • Antal uppfödningar: 4st
 • Varav utmärkande:
  • Hingstar i avel: 2st

Engelskt Fullblod-uppfödningar

 • Antal uppfödningar: 1st
 • Varav utmärkande:
  • Hingstar i avel: 1st

Standardbred-uppfödningar

 • Antal uppfödningar: 1st
 • Varav utmärkande:
  • Hingstar i avel: 1st

Aktivt på följande platser

Crabbet Studs hästar

Dessa hästar finns kopplade till Crabbet Stud i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll